Dotychczas Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odpowiada za program dostosowania polskich firm do wymogów unijnych, podpisał umowy na niewiele ponad 20 proc. wartości dostępnych środków na lata 2004 – 2006.

Aby nie stracić pieniędzy, Fundusz musi ocenić i podpisać umowy z firmami do końca roku. Na inwestycje ekologiczne samorządów Fundusz planuje w tym roku wydać prawie 240 mln euro z Funduszu Spójności. W przyszłym ma to być 600 mln euro.