Samorządy w perspektywie 2007 – 2013 po raz pierwszy w całości odpowiadają za zarządzanie swoimi programami. Według zadeklarowanych kwot w 2009 r. wartość wydatków w ramach 16 RPO ma wynieść docelowo ponad 6,5 mld zł. A jak regiony poradziły sobie z wydatkowaniem unijnych środków w zeszłym roku? Według najnowszych danych ogłoszono łącznie 154 konkursy. Złożonych zostało 7226 wniosków o wartości ponad 25 mld zł, a z beneficjentami podpisano 673 umowy o wartości ponad 2,84 mld zł. Najwięcej umów zawarto w województwie lubelskim. W odniesieniu do wartości liderem jest region kujawsko-pomorski. W niektórych województwach zbyt słabe jest jednak tempo podpisywania preumów do projektów indywidualnych.