Osoby urodzone w latach 1980 -1997, które należą do generacji Y, żyją w świecie, który jest ciągle w ruchu, nieustannie się zmienia, przeobraża. Jednak zmiany są czymś normalnym, wręcz niezbędnym. Oczekują usług i produktów bardzo dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Praca nie stanowi dla niech oddzielnej sfery – oczekują, że będzie komplementarna wobec ich świata. To zazwyczaj przekłada się na ich postawę wobec pracodawców. Naczelna wartość to równowaga pomiędzy życiem osobistym i zawodowym (work-life balance).

Jak ich znaleźć

Generacja Y jest ważna dla pracodawców, ponieważ potrafi pracować efektywniej dzięki znajomości nowych technologii. Kosztuje mniej w czasach kryzysu i szybciej się adaptuje do nowych warunków. Jest kreatywna i zna języki obce. Ma dostęp do lepszych możliwości kształcenia.
Generację Y ukształtowała globalność i związany z nią spadek kosztów podróży, migracje, brak barier dla ludzi i kapitału. Ogromny wpływ wywiera na współczesnych dwudziestolatków Internet oraz komunikacja z wykorzystaniem e-maili, telefonów komórkowych, komunikatorów, video, portali społecznościowych i blogów. Jej przedstawiciele spędzają w Internecie przeciętnie 12,2 h tygodniowo. Internet jest też pierwszym miejscem, w którym szukają pracy. Dlatego najprostszymi metodami dotarcia do nich z ofertą pracy są: portale społecznościowe, horyzontalne lub branżowe portale pracy i strony kariery na witrynach internetowych pracodawców. Aby ich rekrutować użyj Internetu. Buduj wizerunek Pracodawcy już wśród studentów. Nie eliminuj kandydatów spoza branży, w której działasz. Promuj świadczenia pozapłacowe, które oferujesz. Podkreślaj work-life balance w komunikatach do kandydatów. Pokaż jasną ścieżkę kariery. Spraw, by pracownicy polecali Cię innym.

Jak ich zatrudnić

Idealne miejsca pracy wg Generacji Y to te, gdzie stawia się na współpracę z innymi, uczenie się, pozytywny wpływ na innych i altruizm. Młodzi pracownicy oczekują, że pracodawcy pomogą im: osiągnąć równowagę pomiędzy życiem zawodowymi i prywatnym, zdobyć ugruntowaną sytuację finansową, dokonać specjalizacji w danej dziedzinie oraz powierzą pracę nad zadaniami, które stanowią nowe wyzwania. Jednocześnie zaakceptują ich dążenie do niezależności zawodową, zaoferują możliwość awansu na stanowisko kierownicze lub zmiany stanowisk w obrębie firmy. Chcą także zarządzać projektami.

Jak ich zmotywować

Deklarują, że do pracy motywuje ich regularny i szybki feedback, debriefing po ważnych spotkaniach. Wolę, aby przełożony ocenił ich co miesiąc, a nie 2 razy do roku. Chcą nieformalnych wskazówek i podejścia coachingowego. Mimo że często zmieniają prace i nie boją się ryzyka, tak naprawdę chcą mieć pracę pewną i stabilną. Dlatego administracja może zyskać na tym, że Generacja Y szturmem zdobywa rynek pracy. To dzięki ich zaangażowaniu i doświadczeniu starszych pracowników mogą dokonać się najbardziej oczekiwane zmiany w administracji – przejście na działanie projektowe, obniżenie kosztów funkcjonowania sektora publicznego, bo dla Generacji Y wszystko da się załatwić w sieci.

Artykuł pochodzi z nr. 9 czasopisama Kadry w Urzędzie>>>

Kadry w Urzędzie – pierwszy magazyn dla zarządzających kadrami w administracji!