Celem konferencji jest zainicjowanie dyskusji nad wyzwaniami współczesnej gospodarki, oraz globalnymi problemami (nierównowagami) z jakimi musi się zmierzyć. Poszczególne zagadnienia zostaną omówione w kontekście polskiej gospodarki. Tematem przewodnim spotkania będzie równowaga w średnim okresie i czynniki ją kształtujące (mocne strony oraz potencjalne zagrożenia).

Uczestnicy spotkania będą rozmawiać o konsekwencjach dla polityki strukturalnej, wynikających z istnienia nierównowag w przeszłości, których efektem był ostatni kryzys. Podejmą także dyskusję dotyczącą nowego modelu zarządzania, proponowanych regulacji gospodarczych i finansowych oraz ich wpływu na gospodarkę.

Konferencję otworzy wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Udział w niej potwierdzili także m.in. Minister Michał Boni, Przewodniczący KNF Stanisław Kluza, prof. Witold Orłowski, prof. Andrzej Sławiński, dr Bohdan Wyżnikiewicz, dr Barbara Sokołowska oraz dr Maciej Bukowski.

Zgłoszenia – najpóźniej do 20 maja 2011 r. – prosimy kierować na adres:

sekretariatDAP@mg.gov.pl