Mogą również finansować zakup niezbędnego dla funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji wyposażenia i usług.

Jeżeli podmiotem finansującym jest gmina lub inna jednostka samorządu terytorialnego, to środki na ten cel (np. dofinansowanie zakupu fotoradaru czy policyjnego radiowozu) powinny być zaplanowane w budżecie.