Warunkiem nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości będzie złożenie w gminie zaproszenia do zawarcia umowy. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy gmina nie skorzysta z zaproszenia, wówczas umowę będzie można zawrzeć ze Skarbem Państwa. Właściciel przekazujący nieruchomość nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jej długi i wady prawne.

Nowe przepisy umożliwiają gminom odmowę nabycia nieodpłatnego własności nieruchomości, na przykład wówczas, gdy była ona obciążona albo znajdowała się w stanie degradacji.