Pomoc finansowa będzie przysługiwała tym rodzinom rolniczym, które ucierpiały w wyniku sierpniowych huraganów, bądź suszy, jaka miała miejsce na początku roku.

Wnioski o przyznanie pieniędzy zainteresowani muszą złożyć do 10 października w gminnym ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Jeśli się spóźnią, stracą możliwość otrzymania środków na odbudowę zniszczonych gospodarstw i upraw.

Szkody wywołane klęskami żywiołowymi musiały zostać oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę i wynoszą co najmniej 30 proc. upraw rolnych.

Warunkiem uzyskania pomocy jest jednak to, by choć jedna z osób w rodzinie była ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie. To znaczy, że praca w tym gospodarstwie jest jedynym źródłem jej dochodów.

W zależności od wielkości gospodarstwa rolnicy będą mogli liczyć na pomoc w wysokości 500 zł – w wypadku rodziny, która prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych, bądź też w wysokości 1000 zł w wypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych – podaje „Rzeczpospolita”.