Departament administracji publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) zapowiedział na ten tydzień ogłoszenie kolejnego konkursu w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Nowością w tym konkursie będzie wyższy niż dotychczas wymagany wkład własny. Samorządy będą musiały wnieść ze środków własnych 15 proc., a nie jak dotychczas 10 proc. wartości projektu. Jest to jedno z tzw. kryteriów dostępu, a więc jego niespełnienie powoduje odpadnięcie z konkursu.