Natomiast dziewięciu pracowników samorządowych uczestniczących w projekcie i reprezentujących gminy zdobyło certyfikat „Menadżer ds. inwestycji”. Są to: Alina Foryś z Prudnika, Adrian Zimerman ze Zdzieszowic, Monika Kamińska z Olszanki, Magdalena Martynowicz z Pakosławic, Magdalena Pośpiech z Otmuchowa, Aleksandra Gruszka z Dąbrowy, Beata Lewicka z Pawłowiczek, Piotr Kanzy z Polskiej Cerekwi i Artur Pawlaczyk z Bierawy.

Projekt adresowany był do pracowników samorządów gminnych, którzy zajmują się promocją, obsługą inwestorów, marketingiem terytorialnym, szeroko pojętym rozwojem gospodarczym gminy. Jego zadaniem było przygotowanie kadry samorządowej do profesjonalnej obsługi inwestorów, a także zdobycie umiejętności opracowania atrakcyjnej oferty inwestycyjnej gminy, która zachęci potencjalnych inwestorów do lokowania się na terenie naszego regionu.

Samorządowcy uczyli się sztuki negocjacji, technik przygotowania materiałów promocyjnych i obsługi inwestora. Oceniając menadżerów eksperci brali pod uwagę ich wiedzę i kompetencje, styl pracy, znajomość mechanizmów gospodarczych i marketingowych, a także poziom przygotowanej oferty inwestycyjnej. Efektem tej oceny są przyznane certyfikaty. W tegorocznej edycji najlepiej wypadły gminy: Zdzieszowice, Pakosławice i Prudnik.

W realizacji projektu pomogła Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, która wysoko oceniła pomysł opolskiego szkolenia i rekomendowała go do wykorzystania innym województwom. Samorządowców szkoliła firma Jarpol Enterprise.

Gminy mogą w nagrodę przez rok wykorzystywać nazwę i logo projektu.

Gratulując menadżerom i gospodarzom gmin zdobytych certyfikatów, wicemarszałek Józef Kotyś życzył im pozyskania atrakcyjnych inwestorów i zawodowego spełniania się.

Jesteście grupą profesjonalnie wykształconych osób, których działanie wpływać będzie na rozwój naszej gospodarki.
Wicemarszałek zapowiedział też, że projekt „Gmina atrakcyjna dla inwestora” będzie wzbogacony i kontynuowany na bardziej zaawansowanym poziomie.
Przypomnijmy: w pierwszej edycji projektu spośród 44 uczestniczących gmin, certyfikaty zdobyło 16 z nich.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Gabinet Marszałka – Zespół Prasowy