Rada gminy i powiatu oraz sejmik województwa mają prawo uchwalać akty miejscowego prawa. Nie ma tu oczywiście dowolności. Wymagane jest do tego konkretne upoważnienie zawarte w przepisach wyższej rangi, np. ustawach.

Akty prawa miejscowego zawierają przepisy obowiązujące powszechnie na obszarze działania organów jednostek samorządu, które je ustanowiły. Zawarte w nich normy prawne muszą mieć charakter ogólny i abstrakcyjny. Z kolei abstrakcyjność normy polega na tym, że ma zastosowanie w wielu powtarzających się okolicznościach, a nie tylko w jednej konkretnej sytuacji – podaje „Rzeczpospolita”.