Za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych przysługuje wynagrodzenie albo czas wolny. Tak stanowi art. 42 ust. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458). Tyle tylko że wskazuje, iż taka rekompensata ma być wypłacona w tym samym wymiarze.
Pracownikom samorządu nie należą się więc żadne ekstradodatki czy dłuższe wolne za nadgodziny. Takie stanowisko zajmuje PIP. Uważa, że ten przepis jest szczególny i nie można stosować tu kodeksu pracy. – W trakcie kontroli czasu pracy w gminach dla naszych inspektorów to stanowisko będzie wiążące – potwierdza Danuta Rutkowska, rzecznik głównego inspektora pracy.

MPiPS uważa, że pracownik samorządowy, jak każdy inny, powinien za nadgodziny mieć zagwarantowane dodatkowe wynagrodzenie lub zwiększony wymiar czasu wolnego. Taką zasadę przewiduje Europejska Karta Społeczna, która obowiązuje Polskę. Mimo rozbieżnych stanowisk nie jest planowana w najbliższym czasie nowelizacja ustawy.