Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (PGK), które wykonują zadania gmin w zakresie usług cmentarnych, naruszają prawo antymonopolowe. Ich bezprawne działania polegają m.in. na zastrzeganiu, że inne niż PGK przedsiębiorstwa nie mogą na cmentarzu wykonywać usług pogrzebowych. Zdarza się faworyzowanie przez zarząd cmentarza niektórych zakładów pogrzebowych.

Usługi związane z chowaniem zmarłych dzielą się na usługi cmentarne, które polegają na utrzymywaniu cmentarza komunalnego i wykonywaniu czynności zarządcy, oraz na usługi pogrzebowe, czyli wykopywanie grobu, transport, pochówek.

Zgodnie z przepisami gminie przysługuje monopol w zakresie usług cmentarnych, związanych z utrzymaniem cmentarzy i zarządzaniem nimi. To jednak nie daje jej wyłączności w obszarze usług pogrzebowych, ponieważ te mogą wykonywać inni przedsiębiorcy.

Gmina jako jedyny dysponent cmentarza może wpływać na rynek usług pogrzebowych, który jest ściśle związany z rynkiem usług cmentarnych. Pozycja gminy daje jej możliwość podejmowania niedozwolonych działań polegających np. na faworyzowaniu niektórych przedsiębiorców.

W związku z tytułem własności do cmentarzy gmina, podobnie jak każdy inny właściciel, może czerpać korzyści z tych nieruchomości. Ma również prawo przekazać cmentarze w zarząd innemu podmiotowi. Nie może jednak odbywać się to kosztem ograniczania konkurencji.