Projekt jest kontynuacją rozpoczętej już w 2004 roku rządowej polityki wsparcia dla przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla najuboższych.

Zgodnie z projektem gminy będą mogły otrzymywać pomoc na realizację przedsięwzięć polegających na budowie, remoncie lub przebudowie budynków mieszkalnych oraz zmianie sposobu użytkowania budynków adaptowanych na lokale socjalne. Nowością w stosunku do wcześniejszych rozwiązań jest możliwość skorzystania ze wsparcia w przypadku zakupu przez gminę lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne. Nabywane mogłyby być mieszkania zarówno nowo wybudowane, jak i na tzw. rynku wtórnym. Niedopuszczalne będzie jednak wsparcie zakupu więcej niż połowy lokali mieszkalnych w jednym budynku.

Finansowe wsparcie wypłacane będzie z Funduszu Dopłat na wniosek złożony przez inwestora (gminę). Jego wysokość nie może przekroczyć 20 proc. wartości inwestycji w przypadku budowy mieszkań i 40 proc. w przypadku remontów lokali.