Wprowadza ona zmiany w wysokości wsparcia finansowego, jakie gminy mogą otrzymać na ten cel. Mianowicie wyniesie ono od 30 do 50 proc. kosztów inwestycji. Gminy mogą też liczyć na refundację części kosztów poniesionych na zakup całego budynku mieszkalnego, a nie, jak to jest obecnie, tylko na zakup pojedynczych lokali.

Gmina, powiat lub organizacja pożytku publicznego będą mogły ponadto pozyskiwać mieszkania chronione poprzez: budowę, remont lub zmianę sposobu użytkowania budynku. Projekt pozwala ponadto ubiegać się o refundację wydatków, które gminy poniosą na budowę budynków z mieszkaniami komunalnymi. Jednocześnie daje im prawo przesiedlać do nowo wybudowanych mieszkań lokatorów, którzy regularnie płacą czynsz.