Wspomniana powyżej ustawa pozostaje martwa z powodu prawnych niekonsekwencji. Nie znaczy to jednak, że współpraca samorządów z prywatnymi firmami stała się niemożliwa. Może przyjąć ona formę leasingu operacyjnego, koncesji na roboty budowlane czy spółek o kapitale mieszanym.

Choćby w Krakowie trwa już budowa parkingu podziemnego, który w całości został sfinansowany przez firmę hiszpańską, za co będzie ona przez 70 lat pobierać opłaty od parkujących tam kierowców. Inwestycja jest prowadzona w formule koncesji na roboty budowlane. Nie obyło się jednak bez problemów prawnych.

Współpraca publiczno-prywatna zaowocowała także powstaniem Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Zarządza nim spółka, w której po połowie udziałów mają miasto Płock i Orlen, wokół którego powstał park. Jest to teren, na którym działa coraz więcej firm działających w branży technologicznej. Jest to korzystne dla obydwu stron. W mieście zmniejsza się bezrobocie i zwiększa się atrakcyjność inwestycyjna. Orlen, natomiast, ma dostęp do nowych technologii oraz szansę na współpracę z nowymi partnerami.