Warunek ich posiadania wynika z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458). Samo przeniesienie może się odbyć w drodze awansu wewnętrznego. Więcej na ten temat w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej.