Fundatorom nagród dziękujemy za podarowanie cennych nagród. Naszą inicjatywę wsparli: