Publikacja uwzględnia zmiany w podziale terytorialnym kraju dokonane na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów w okresie od 02.01.1999 r. do 01.01.2010 r. Zgodnie z nią Polska dzieli się na 16 województw, 379 powiatów (w tym 65 grodzkich i 314 ziemskich) oraz 2479 gmin (306 miejskich, 597 miejsko-wiejskich i 1576 wiejskich).