Jako Organizacja Pożytku Publicznego realizuje swój cel statutowy jakim jest edukacja obywatelska podczas I Ogólopolskiego Kongresu Edukacyjnego w ramach podjęcia dyskusji zaangażowania rodziców w życie szkoły/przedszkola.

Kluczowym miejscem podczas Kongresu będzie pochylenie się w trakcie panelu dyskusyjnego nad bardzo ważnym zagadnieniem jakim jest relacja pomiędzy dyrekcją placówki edukacyjnej a rodzicami oraz formami zaagażowania rodziców w życie szkoły/przedszkola. Zaproszeni zostali wybitnie aktywni reprezentanci szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych. Niniejszy Kongres skupi w jednym miejscu osoby odpowiedzialne za różne formy edukacji z całego kraju. Podczas Kongresu promować będziemy również ideę wolontariatu.

Organizator: Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” (OPP)
Przewidywana liczba uczestników: 900 osób
Miejsce: Warszawa

Cele I Ogólopolskiego Kongresu Edukacyjnego:
– integracja środowiska – spotkanie osób odpowiedzialnych za edukację,
– wypracowanie oraz promocja nowych metod aktywizacji rodziców w życie szkoły/przedszkola,
– pokazanie nowatorskich metod pozyskiwania funduszy pozabudżetowych,
– pokazanie nowoczesnych metod promocji placówki edukacyjnej w internecie,
– prezentacja nowego portalu, którego celem jest podniesienie efektywności współpracy rodziców i nauczycieli oraz innowacje edukacyjne w zakresie kształcenia i wspierania rozwoju uczniów.

I Ogólnopolski Kongres Edukacyjny kierowany jest do:
dyrektorów: szkół, przedszkoli, ośrodków kultury, poradni psychologiczno-pedagogicznych; samorządowców, kierowników wydziałów oświaty, rodziców, przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Udział w Kongresie jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji na stronie www.kongresedukacyjny.pl