Rozpoczęła się trzecia edycja konkursu Dobre Praktyki PPP na najlepszy projekt przedsięwzięcia publiczno-prywatnego. Jest to szansa dla podmiotów publicznych na uzyskanie konkretnego wsparcia dla ich inwestycji. Nagrodami w tym roku są wyjazd studyjny do Francji oraz promocja projektów laureatów podczas międzynarodowego forum inwestycyjnego.

Organizowany przez Investment Support konkurs Dobre Praktyki PPP jest inicjatywą skierowaną do podmiotów publicznych, wspierającą ich projekty publiczno-prywatne na początkowym etapie przygotowawczym. Celem konkursu jest przygotowanie modelowych przedsięwzięć w różnych sektorach.

Projekty do konkursu można zgłaszać do 14 maja w czterech kategoriach:

 • infrastruktura komunalna,
 • infrastruktura sieciowa,
 • infrastruktura sportowo-rekreacyjna.
 • małe PPP (dla projektów o wartości niższej niż 10 mln euro).
 • W tym roku główną nagrodę stanowi wyjazd studyjny przedstawicieli Laureatów do Francji wraz z międzynarodowym forum inwestycyjnym, podczas którego zwycięskie projekty zostaną przedstawione inwestorom. Wyjazd da szansę wymiany doświadczeń z przedstawicielami francuskich samorządów i firm oraz pozwoli na uzyskanie informacji na temat prawnych i finansowych aspektów realizacji projektów PPP we Francji. Celem forum, zaplanowanego na październik 2009, będzie promocja przedsięwzięć Laureatów, publiczna dyskusja na temat zakresu i sposobu realizacji projektów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy Laureatami a przedstawicielami zainteresowanych inwestorów.

  W dotychczasowych dwóch edycjach Konkursu zgłoszono ponad 70 projektów przedsięwzięć. Dalsze losy Laureatów zostały prezentowane m.in. podczas, inaugurującej III Edycję Konkursu debaty, która odbyła się 18 marca br.

  Nagrody w Konkursie mają wspierać dalszą realizację projektów Laureatów. W roku 2007 były to wstępne analizy prawne, finansowe i techniczne ufundowane przez partnerów Konkursu – kancelarie prawne i firmy doradcze. W roku 2008 fundatorem nagród i współorganizatorem Konkursu było Ministerstwo Gospodarki, które realizowało pilotażowy program projektów PPP i sfinansowało analizy przygotowawcze dla projektów Laureatów.

  Najlepsze projekty wybiera niezależne jury złożone z ekspertów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Honorowym przewodniczącym Jury jest od początku istnienia Konkursu prof. Michał Kulesza. Obradom jury przewodniczy od dwóch lat dr Irena Herbst, Prezes Centrum PPP.

  Arkusz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: www.dobrepraktykippp.eu>>>

  Serwis publiczni.pl jest patronem medialnym nieniejszego wydarzenia.