DZIEŃ I – 3 października 2013 r. (czwartek)

10.00    Rejestracja, zakwaterowanie, przerwa kawowa
11.00    Powitanie uczestników:
             Andrzej Feterowski Prezes Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego,
             Eugeniusz Romański Dyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego,
             Mariusz Andryszak Dyrektor Oddziału Regionalnego SPNT w Bydgoszczy.
11.30    Polskie normy dotyczące ochrony informacji? Najbliższe zmiany i dalsze potrzeby w tym zakresie – Janusz Cendrowski, Janusz Żmudziński członkowie Komitetu Technicznego 182 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

              –   Asseco Poland.
12.15    Nowoczesne technologie a oszczędności w urzędzie – GRUPA ARCUS.
13.00    Sprawny i przyjazny urząd – EZD z systemem eDOK – Bogusław Małek Kierownik Zespołu Sprzedaży,

             Gabriela  Gonet Menadżer Produktu eDOK, Maciej Glanowski  Główny Specjalista ds. Sprzedaży –

             Centralny  Ośrodek Informatyki – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
13.45    Cyfrowy urząd pracy – od infrastruktury do usług – Łukasz Woźniak Kierownik Projektu,

              Bartosz Wojdyła  Specjalista ds. infrastruktury – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – Ministerstwo Pracy.
14.15    Obiad i przerwa kawowa
15.30    Udostępnianie danych z pakietu Ratusz – praktyczne wykorzystanie

              koncepcji eUrzędu – Marcin Stasiaczek – REKORD SI.
16.00    Wykorzystanie certyfikatów w strukturze SEKAPu – Beata Wanic Zastępca dyrektora, Dariusz Kowal

             Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.
16.45    Prawne aspekty podpisów elektronicznych – mgr Ilona Neffe – Uniwersytet Śląski w Katowicach.
17.30    Panel dyskusyjny – podsumowanie pierwszego dnia Konwentu i losowanie nagród:
             Dyrektor Eugeniusz Romański Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego,
             Zastępca dyrektora Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego,
             Prezes Andrzej Feterowski Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny
              Dyrektor Mariusz Andryszak Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny.
19.00    Kolacja i spotkanie integracyjne. Organizator przygotował wiele niespodzianek.

DZIEŃ II – 4 października 2013 r. (piątek)
7.30 – 9.00    Śniadanie
9.30    Piękno wschodzących rozwiązań IT – dr inż. Adrian Kapczyński Prezes Zarządu Oddziału Górnośląskiego

            Polskiego  Towarzystwa Informatycznego, Prezes Zarządu Sekcji Przyszłości IT w PTI.
10.30   Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej. Praktyczne rozwiązania dla

            administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji i administratorów

            systemów informatycznych – Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny.
11.45   Podsumowanie III Śląskiego Konwentu Informatyków i Administracji – Szczeciński Park

            Naukowo-Technologiczny, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.