Zapraszamy Państwa do lektury artykułu pt. Ile czasu pracuje urzędnik?, który ukazał się w numerze 3 czasopisma „Kadry w Urzędzie”. Dorota Wołoszyn, autorka artykułu, omawia w nim m.in. zagadnienia dotyczące rozkładu czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, możliwości wprowadzenia różnych systemów pracy oraz warunków przygotowania regulaminu pracy.