Podczas konferencji zostanie poruszonych wiele istotnych tematów związanych z najnowszymi zmianami i trendami w prawie pracy oraz tematyką dotyczącą systemów wynagrodzeń. Program obejmuje wykłady m.in.:

 • prof. dr hab. Andrzeja Patulskiego pt. Elastyczne formy zatrudnienia,
 • mec. Romualda Jacka Merskiego z Kancelarii Merski pt. Mobbing – kryzys organizacji. Propozycja systemowego rozwiązywania problemu,
 • mec. Jolanty Sawickiej z kancelarii Furtek Komosa Aleksandrowicz pt. Restrukturyzacja zatrudnienia (grupowe zwolnienia),
 • Małgorzaty Starczewskiej z PayrollCenter pt. Aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe świadczeń pozapłacowych,
 • mec. Grzegorza Orłowskiego pt. Stosowanie przepisów o czasie pracy w warunkach kryzysu,
 • dr. Krzysztofa Walczaka pt. Współpraca pracodawcy z przedstawicielstwem pracowników w procesie restrukturyzacji pracodawcy,
 • Magdaleny Stalpińskiej, dyrektor Pionu Personalnego REAL POLSKA, pt. Prawne i organizacyjne aspekty wdrażania procedury antymobbingowej w dużej firmie sieciowej na przykładzie Real Polska.
 • Konferencja odbędzie się 2 czerwca br. w Warszawie, w hotelu Holiday Inn.

  Program konferencji>>>

  Więcej na temat konferencji na stronie organizatora Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami

  Serwis publiczni.pl jest patronem medialnym niniejszego wydarzenia.