Oznacza to, że dla każdego pracownika samorządowego trzeba go osobno szacować, i to w każdym miesiącu, bo przecież różna jest liczba godzin pracy w poszczególnych miesiącach. W tym celu trzeba podzielić stawkę wynagrodzenia zasadniczego danej osoby przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu, a wynik pomnożyć przez 20 proc. Otrzymamy stawkę dodatku za godzinę pracy w porze nocnej. Do ustalenia pełnej kwoty dodatku wystarczy pomnożyć ją przez liczbę godzin pracy wykonanej w porze nocnej.

Przykład

Pani Martyna jest pracownikiem samorządowym z pensją zasadniczą w wysokości 1700 zł brutto. W październiku br. była zmuszona przepracować trzy godziny w porze nocnej. Pracodawca wypłacił jej za nie dodatek w kwocie 5,55 zł ({[1700 zł: 184 godziny] x 20 proc.} x 3 godziny).