Zmiany w ustawie o Prawie prasowym eliminują przepisy przewidujące karanie redaktorów naczelnych za uchylanie się od publikacji sprostowań i publikowanie ich niezgodnie z ustawą. W ustawie zrezygnowano z istniejącej obok sprostowania instytucji tzw. odpowiedzi na stwierdzenie zagrażające dobrom osobistym. Odtąd jedyną formą reakcji na publikacje prasowe będzie sprostowanie, tj. oświadczenie dotyczące informacji faktycznych. Ustawa przyjmuje również, że dochodzenie ochrony dóbr osobistych, zagrożonych  (naruszonych) w wyniku oceniającej publikacji prasowej, będzie możliwe wyłącznie w procesie cywilnym.

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach z cyklu Kadry Administracji – Rewolucje w Prawie prasowym 25.10.2012r., Warszawa >>więcej informacji<<