Dla każdego projektu z osobna będzie prowadzona elektroniczna karta ustawy, swoista metryka przyszłego aktu prawnego, na której znajdą się informacje o osobach odpowiedzialnych za prace na każdym etapie legislacyjnym, terminy, w jakich projekt ma trafić do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji społecznych, a także kiedy zajmie się nim rząd, parlament – aż do podpisania aktu prawnego przez prezydenta.

Dodatkowo na karcie mają znajdować się informacje na temat pozytywnych i negatywnych skutków projektu po jego uchwaleniu oraz działań lobbingowych podejmowanych podczas prac.