Rządowy plan – według którego administracja nadrobi informatyczne zapóźnienia i możliwe będzie m.in. elektroniczne rozliczanie podatków, powstaną rejestry medyczne, system katastralny, zinformatyzowane będą księgi wieczyste – przewiduje, że w tym roku wystartują projekty o wartości 2,3 mld zł. Ale dotychczas rozstrzygnięte przetargi -na wykonanie systemu e-PUAP (elektronicznej platformy usług administracji publicznej) oraz na konsultacje dla PESEL 2, jakkolwiek bardzo ważne – opiewają na nieduże kwoty, rzędu kilkunastu milionów złotych.

Na swoją kolej ciągle czekają natomiast największe projekty takie, jak m.in. resortu zdrowia – platformao zdarzeniach medycznych (koszt 877 mln zł), a także system katastralny (koszt 190 mln zł); informatyzacja ksiąg wieczystych (116 mln zł).

Resort finansów kontynuuje prace nad systemem e-deklaracje. Kolejne zamówienia mają się pojawiać wraz z postępem prac. Nie wszystko wymaga startu od zera. Część rejestru PESEL 2, a więc ogólnopolską ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych, resort spraw wewnętrznych już wykonał – informuje dziennnik.