Ministerstwo Sprawiedliwości utworzyło projekt nowej ustawy, w świetle której zostanie wdrożony nowy model kształcenia sędziów. Nowym elementem będzie przede wszystkim zniesienie aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej. Za szkolenie przyszłych pracowników wymiaru sprawiedliwości będzie odpowiedzialna Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury a nie – jak dotąd – przez sądy i prokuratury apelacyjne.

Droga do uzyskania tytułu sędziowskiego będzie wiodła poprzez wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego, notariusza, bądź też asystenta sędziego lub referendarza.

Nowy typ szkolenia aplikantów będzie zgodny z tym, który powszechnie obowiązuje w krajach Unii a także spełniający wszelkie zalecenia Rady Europy.