Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badań atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów prowadzonych przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej, pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej. Badania identyfikują walory inwestycyjne województw, powiatów i gmin w Polsce. Przedstawione zostaną także nowe doświadczenia, wynikające ze współpracy pomiędzy SGH a PAIiIZ w dziedzinie badania atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów oraz jej związków z funkcjonowaniem SSE w Polsce.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną także raporty prezentujące wyniki badań dotyczących innowacyjności w 16 województwach Polski przygotowane przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, pod kierunkiem doc. dr hab. Tadeusza Baczko. Każdy z raportów zawiera regionalne i mikroekonomiczne analizy różnych przejawów innowacyjności w województwie. Istotną częścią raportów są listy najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie oraz mapy pokazujące ich rozmieszczenie. Ponadto podczas spotkania odbędzie się debata z udziałem przedstawicieli instytucji rządowych
i naukowych, ekspertów oraz inwestorów zagranicznych.

Zgłoszenia udziału należy nadsyłać na adres e-mail: agnieszka.schutte@paiz.gov.pl