Innowator Śląska skierowany jest do przedsiębiorców, którzy mogą poszczycić się sukcesami w opracowaniu własnych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych, organizacyjnych lub wdrażaniu nowych technologii.

Konkurs ma na celu promocję innowacyjnych przedsiębiorstw z województwa śląskiego, wspieranie rozwoju firm, poprawę wizerunku regionu i jego przedsiębiorców poprzez promocję dobrych przykładów, zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, wprowadzania zmian w wewnętrznej organizacji pracy i podejmowania szkoleń w tym zakresie. O tytuł mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Organizatorem konkursu pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz Rektora Politechniki Śląskiej jest Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.

Zgłoszenia do konkursu składać można do 12 września 2008 na adres GAPP. Udział w konkursie jest bezpłatny. Przedsięwzięcie finansowane jest w ramach projektu Enterprise Europe Network.

Szczegółowych informacji udziela Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. (ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, tel. (032) 730 48 90 w. 502, 213, 503. www.gapp.pl)