Laureatami tegorocznych Innowatorów zostali:

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
Najbardziej Podziwiany Marszałek Województwa 2008

oraz Grand Innowator – Najbardziej Podziwiany Samorządowiec Roku 2008

Wybrana argumentacja głosujących: Racjonalnie dysponuje funduszami unijnymi, kierując znaczne środki na obszary małych miast i obszary wiejskie. Realizuje program rozwoju całego województwa mazowieckiego. Człowiek z ogromnym doświadczeniem samorządowym i politycznym. Otwarty na współpracę z gminami województwa mazowieckiego. Kładzie szczególny nacisk na rozwój współpracy zagranicznej, infrastruktury województwa, kultury i tradycji. Cieszy się dużym zaufaniem obywateli. Stanowisko piastuje z godnością i odpowiedzialnością za województwo. Wybitny mąż stanu oraz polityk kierujący się zawsze kategoriami dobra wspólnego. Najbardziej aktywny działacz samorządowy w Polsce.
Adam Struzik odebrał nagrodę po raz drugi.

Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańsk
Najbardziej Podziwiany Prezydent Miasta 2008

Wybrana argumentacja głosujących: Znany wśród działaczy samorządowych ze swojego profesjonalizmu i umiejętności rozwiązywania problemów. Bardzo zaangażowany w problemy miasta.

Jacek Włodyga, Starosta Jeleniogórski
Najbardziej Podziwiany Starosta 2008

Nagroda za: Efektywność w działaniu, szczególnie w rozwoju gospodarki, sportu i turystyki. Starosta nadzwyczaj kreatywny. Osoba ogólnie znana, szanowana, rzetelnie wywiązuje się z obowiązków służbowych, cieszy się wśród samorządowców bardzo dobrą opinią. Jest sumienny, uczciwy, bezstronny, przestrzega zasad etyki zawodowej

Jan Leszek Wiącek, Burmistrz Miasta i Gminy Wołczyn
Najbardziej Podziwiany Burmistrz 2008

W uzasadnieniu werdyktu czytamy: Kreatywny i przedsiębiorczy, oddany lokalnej społeczności. Podejmuje działania zmierzające do inwestowania w oświatę i infrastrukturę. Człowiek o niekonwencjonalnych pomysłach. Uhonorowany medalem „serce dziecka”. Cieszy się ogólnym zaufaniem społeczności. Inspiruje do działania.

Ryszard Nawrocki, Wójt Gminy Stare Miasto
Najbardziej Podziwiany Wójt 2008

Wybrana argumentacja głosujących: Dobry gospodarz jednej z lepiej rozwiniętych gmin. Aktywnie działający wójt w stowarzyszeniach międzynarodowych. Twórca doskonałych warunków do rozwoju gospodarczego, ściągnął do gminy wielu inwestorów. Szerokie osiągnięcia w zakresie infrastruktury technicznej, inwestycji, oświaty i rozwoju gminy. Prężny samorządowiec działający aktywnie w licznych korporacjach samorządowych. Wieloletni Wójt Gminy już od lat 80. Dzięki jego działalności zarządzana przez niego gmina zmieniła swój charakter z typowo rolniczej na rozwijającą się gospodarczo.

Nagroda Innowator została przyznana po raz drugi. Nagroda ma wyróżnić osobę, która za dokonania w swojej jednostce samorządowej cieszy się największym podziwem środowiska. Zgłoszenia nominacji dokonali samorządowcy. W tym roku kandydat z największą ilością głosów otrzymał dodatkowo nagrodę Grand Innowator. Głosowanie odbyło się pod nadzorem zewnętrznego audytora, firmy KPMG. W 2007 laureatami nagród zostali: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Rafał Dutkiewicz- Prezydent Miasta Wrocławia, Ryszard Kurp – Starosta Miasta Wolsztyna, Włodzimierz Śniecikowski – Burmistrz Miasta Gostynina, Kazimiera Tarkowska – Wójt gminy Kleszczów.

Więcej: www.dnisamorzadu.pl

fot.: Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego