Okres upowszechniania się radykalnie nowych rozwiązań technicznych zaczął się 40 lat temu, wraz z pojawieniem się mikrokomputera. Wtedy jeszcze jednak nie było widać, jak głęboko nowa technologia będzie wkraczać w życie społeczne i działalność gospodarczą. Dzisiaj wiemy, że mamy do czynienia z rewolucją, która nie jest związana z żadną, pojedynczą technologią. Stanowi i będzie stanowić raczej pochodną trzech różnych, ale wzajemnie powiązanych sił:

 • Wszechobecne i tanie mikroprocesory
 • Wszechobecne i tanie połączenia bezprzewodowe
 • Open source – filozofia tworzenia produktu inaczej niż z pomocą instytucji.
 • W obecnych czasach musimy traktować technologię informatyczną, zarządzanie i działalność (publiczną, usługową czy produkcyjną) jako jedną całość. Holistyczny sposób podejścia do funkcjonowania i technologii jest nieodzowny do budowania profesjonalnych relacji z petentami/klientami i tym samym do pozytywnego obrazu administracji i samych urzędów. Pojęcie harmonizacji dotyczące zapewnienia harmonijnego współdziałania IT i działalności urzędu, powoli przestaje być aktualne. Termin, który będzie obowiązywał w przyszłości to integracja wszystkich trzech głównych działów odpowiedzialnych za prawidłowy rozwoju i funkcjonowanie instytucji publicznych: zarządzania, technologii informatycznych i obsługi. Integracja jest pojęciem szerszym niż harmonizacja obejmująca tylko harmonijne współdziałanie. Istotą integracji jest jej głębsze spojrzenie na administrację oraz wspomagające ją IT.

  Już dzisiaj widać jak administracja i świat biznesu mocno interesują się społecznościami sieciowymi stworzonymi przez samych internautów. Układ hierarchiczny infrastruktury, informatycznej, urzędu czy przedsiębiorstwa zostanie zastąpiony przez hiperarchię. Jej najważniejsze podstawowe cechy, to:

 • Bezpośredni dostęp – z każdego miejsca można dojść do każdego innego miejsca;
 • Symetria informacyjna – każdy element w sieci może wiedzieć tyle samo co inny, może mieć dostęp do takiej samej wiedzy.
 • Integracja technologii, zarządzania i obsługi wymagać będzie także specjalistycznych rozwiązań wspomagających procesy decyzyjne i dostarczających informacji o wykorzystywaniu i stanie faktycznym zasobów infrastruktury IT. Tworzone z użyciem najnowszych technologii, takich jak architektura wieloserwerowa czy budowa komponentowa systemy do zarządzania infrastrukturą IT staną się w niedługim czasie niezbędne w administracji państwowej i przedsiębiorstwach. Umożliwią one, w zależności od potrzeb, centralne lub lokalne zarządzanie instytucją lub grupą instytucji, skrócą czas podejmowania strategicznych decyzji, zwiększą bezpieczeństwo informatyczne zwłaszcza od strony legalności oprogramowania, wreszcie pozwolą uzyskać pełną i kompleksową informację o sprzęcie, oprogramowaniu i wszelkich innych zasobach teleinformatycznych w danych jednostkach administracji publicznej.

  ©BTC Sp. z o.o.
  Maciej Romanowski, Arkadiusz Kamiński

  Źródło: www.e-audytor.com/