Ankieta przeprowadzona zostanie w pięciu największych polskich portalach między 1 a 14 września tego roku. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem badania objęła spółka Polskie Badania Internetu. Wyniki sondażu pomogą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji w ustaleniu priorytetów budowania w Polsce społeczeństwa informacyjnego.

Mamy świadomość, że rozwój społeczeństwa informacyjnego zależy w dużej mierze od dwóch czynników: usprawnień i dogodnych dla innowacyjności warunków tworzonych przez administrację oraz rozwiązań oferowanych przez głównych graczy rynku informacyjnego. Musimy również pamiętać o potrzebach użytkowników, dlatego postanowiliśmy zapytać o zdanie najbardziej zainteresowanych, czyli internautów. Interesuje nas ich spojrzenie, oczekiwania i pomysły. Chcemy z nich skorzystać. Dynamicznie rozwijający się polski Internet stwarza ogromne możliwości wpływu jego użytkowników na rzeczywistość, stanowi realne narzędzie komunikacji społecznej. To pierwszy taki przypadek, kiedy rząd zaprasza społeczność internetową do wspólnego projektu. – mówi Włodzimierz Marciński, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego.

Liczymy na głosy i propozycje internautów, którzy w ramach odpowiedzi będą mogli zgłosić także hasła promujące działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Najlepsze z nich znajdą się w opracowaniu rządowej strategii rozwojowej, co będzie swoistą gratyfikacją. – dodaje Andrzej Garapich, prezes PBI.

Wyniki ankiety, udostępnione będą na stronie www.mswia.gov.pl po jej zakończeniu.

Dodatkowych informacji udzielają:
Maciej Godlewski, tel. 22 5292 350

Aleksandra Domańska, tel. 22 5292 352

Tomasz Napiórkowski, tel. 22 5292 337

Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
e-mail: dsi-strategia@mswia.gov.pl