To najważniejsze wnioski, jakie pływną z dyskusji, która odbyła się podczas Dnia Otwartego Kadr i Szkoleń. Wydarzenie, które odbyło się 26 listopada br. zorganizowała firma APEXnet. „Kadry w Urzędzie” objęły patronatem merytorycznym nad tym wydarzeniem.

Eksperci wraz z ponad 350 przedstawicielami działów kadr wspólnie poszukiwali odpowiedzi m.in. na pytanie: W jaki sposób metody wykorzystywane w biznesie można przenieść na grunt administracji np. przy ocenie pracowników czy w badaniu potrzeb szkoleniowych? Jak motywować pracowników, czy jak budować pozycję lidera?

Zdaniem Ilony Węgłowskiej na pewno warto czerpać dobre, sprawdzone przykłady z biznesu, bo skoro firmy nastawione są na minimalizację kosztów, na osiąganie maksymalnych zysków, inwestują w rozbudowane systemy zarządzania kadrami, to oznacza że jest to dla nich opłacalne przedsięwzięcia – Ten wniosek powinien skłonić także administrację do tego, aby zastanowiła się, dlaczego w biznesie to się opłaca, a w sektorze publicznym nie – uważa Węgłowska.

Według ekspertki administracja może korzystać z każdego rozwiązania w zakresie HR, bo wszystko jest dla administracji dostępne. – Tak naprawdę zasady, cele, korzyści jakie osiąga się ze względu na wdrażanie różnego rodzaju projektów HR-owych, są dokładnie takie same w biznesie i w administracji. Różnica polega na tym, że my (administracja – red.) musimy mieć to określone przepisami, przynajmniej wewnętrznymi, które dotyczą naszych urzędów – pokreśliła Węgłowska. Ponadto administracja musiy także dostosować np. kryteria oceny pracowników do specyfiki naszych instytucji. Inne kryteria oceny jakości pracy będą w administracji, a inne w biznesie, ale zasady organizacji tych systemów, cele dla których się je wdraża, korzyści jakie się osiąga, będą takie same.

Według eksperta ministra rozowju regionalnego, Ingrid Szrajer obecnie rozwojowi kadr administracji sprzyjają także fundusze unijne, które porządkują organizację i nakłaniają ją również do tego, aby nie bała się stosować pewnych rozwiązań sprawdzonych. W ramach funduszy unijnych istnieje wiele działań, w których zarządzający kadrami mogą wspomóc się m.in. rozwijając pracowników, tworząc właściwe opisy stanowisk, wypracowując nowe procedury zarządzania personelem.

Agnieszka Pilińska-Kępowicz zwróciła jednak uwagę na zbyt niskie zarobki, jakie przeważają w administracji w porównaniu z biznesem. Dlatego kluczowe jest jej zdaniem odpowiednie motywowanie personelu.