Zmiana ustaw o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych nastąpiła na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 200o r. (sygn. akt K 35/99), w którym sędziowie stwierdzili, że art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych są niezgodne z art. 32 i art. 33 Konstytucji, w zakresie w jakim stwarzają podstawę do rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z kobietą – mianowanym urzędnikiem państwowym lub mianowanym pracownikiem samorządowym, wcześniej niż z mianowanym urzędnikiem państwowym lub mianowanym pracownikiem samorządowym – mężczyzną.

Podstawa prawna:
Ustawa z 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 229, Poz 1494).