Wystarczy dokonać rejestracji na stronie: http://sdcenter.pl/administracja Wcześniejsza rejestracja jest warunkiem uczestnictwa w konferencji.

PROPONOWANA TEMATYKA:
– Wykorzystanie dokumentu elektronicznego w administracji państwowej
– Systemy zarządzanie obiegiem informacji i dokumentów
– Systemy PKI dla administracji
– Archiwizacja i składowanie danych
– Oprogramowanie biurowe dla urzędów
– Integracja usług elektronicznych: fax, e-mail
– Zarządzanie zasobami gminy (systemy klasy EAS)
– Gmina w Internecie – portale internetowe dla urzędów
– eLearning w administracji
– System obsługi interesantów (systemy CRM oraz CallCenter i Teleservice)
– Systemy informacji przestrzennej (GIS)
– Biuletyn Informacji Publicznej
– Ochrona informacji – bezpieczeństwo systemów informatycznych
– Niezawodność infrastruktury informatycznej w Urzędzie (serwery, sieci teleinformatyczne, wydajne łącza)
– Budowa publicznych punktów dostępu do Internetu

Konferencja skierowana jest do:
– szerokiego kręgu odbiorców wykorzystujących technologie informatyczne w polskich urzędach i instytucjach publicznych: przedstawicieli władz gmin, powiatów i województw (prezydentów miast, burmistrzów, naczelników, wójtów), kierowników i dyrektorów działów w jednostkach samorządowych i urzędach centralnych, specjalistów – pracowników administracji państwowej.

– osób odpowiedzialnych za selekcję oraz zakup nowych produktów i technologii; projektowanie, budowę i rozwój systemów informatycznych w urzędach i instytucjach publicznych: szefów departamentów informatyki, kierowników projektów, członków grup projektowych, administratorów systemów.

Strona konferencji: http://sdcenter.pl/administracja

Zapraszam serdecznie
Karina Strojek
karina.strojek@software.com.pl
tel. 22 427 36 73
www.sdcenter.pl