Spotkanie będzie poświęcone omówienia najbardziej newralgicznych kwestii z obszaru Prawa zamówień publicznych. Tradycyjnie godzina spotkania będzie poświęcona udzieleniom odpowiedzi na nurtujące Państwa zagadnienia.
Zapraszamy wszystkich przedstawicieli administracji publicznej, w szczególności pracowników Działów Zamówień Publicznych oraz Działów Inwestycji z instytucji publicznych (ministerstw, urzędów marszałkowskich, wojewódzkich, centralnych, miejskich, skarbowych, gmin, sądów, prokuratury, instytutów i innych).
Ramowy program:
9:30 – 10.00
Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 – 12:00
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych– przeszkoda czy instrument pomocny przy udzielaniu zamówień publicznych. Propozycje zmian w kontekście planowanej nowelizacji w 2011 r. – Dyskusja plenarna
Udział w dyskusji: Grzegorz Czaban, Jerzy Czaban, Ewa Marcjoniak oraz zaproszeni goście. Moderująca dyskusję: Elżbieta Zdanowicz
12:00 – 12:15 Przerwa
12:15 – 13:00
Art. 26 ust. 2b – poleganie na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udzielenia zamówienia publicznego Prowadzący wykład: Prowadzący: Grzegorz Czaban
13:00 – 13:45
Obszary zagrożeń w zamówieniach publicznych finansowanych z budżetu UE. Analiza wniosków pokontrolnych.
Prowadzący wykład: Jerzy Czaban
13:45 – 14:00 Przerwa
14:00 – 15:00
Wybrane pytania uczestników Dnia Otwartego w odpowiedziach ekspertów.
Prowadzący wykład: Łukasz Czaban, Grzegorz Czaban
15:00 – 15:15
Rozstrzygnięcie konkursów, losowanie nagród
15:15
Zakończenie Dnia Otwartego