Formuła spotkania umożliwia swobodny dialog z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za rozbudowę sieci szerokopasmowych, reprezentację interesów poszczególnych regionów Polski najważniejszym władzom w państwie, wymianę poglądów oraz wypracowania wspólnych rozwiązań.

Gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego konferencji jest Rada Programowa i Ekspercka, działające pod przewodnictwem Pana Prezesa Piotra Muszyńskiego, Orange Polska oraz Pana Prezesa Krzysztofa Witonia, HAWE S.A. W składzie Rady Programowej i Eksperckiej zasiadają kluczowi przedstawiciele rynku, m.in.: Magdalena Gaj, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Iwona Wendel, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, Małgorzata Olszewska, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego, Przemysław Kurczewski, EmiTel, Mariusz Grendowicz, PIR, Andrzej Dulka, Alcatel-Lucent Polska. Zaangażowanie  w przygotowanie projektu osób bezpośrednio wpływających na kształt rynku gwarantuje wysoki poziom merytoryczny wydarzenia oraz ciekawe dyskusje i prezentacje.

Główne zagadnienia Konferencji:

1.    Jak efektywnie wykorzystać środki w perspektywie finansowej 2014-2020?
2.    Działania na rzecz pobudzenia działalności inwestycyjnej operatorów:
a.    Quick Fix dla obniżenia barier inwestycyjnych (benchmarki z innych krajów np. dot. opłat za służebność –  Finlandia)
b.    Redukcja obszarów niepewności regulacyjnej
3.    Finansowanie rozbudowy sieci szerokopasmowych: środki publiczne i prywatne (przegląd dostępnych opcji)
4.    Modele absorpcji i wynikające z nich Business Case
5.    Oferta ramowa na bazie infrastruktury zbudowanej z dofinansowaniem publicznym
6.    Jak prowadzić biznes w Internecie?
7.    Edukacja biznesowo-konsumencka

Więcej informacji: http://telekomunikacjaimedia.pl/sieci/program-sieci-szerokopasmowe

Kwestie merytoryczne i współpraca:                                        
Aneta Pernak                                                                             
Dyrektor Działu Produkcji Projektów Strategicznych                 
T: + 48 22 379 29 18                                                               
K: + 48 791 989 886                      
a.pernak@mmcpolska.pl