– Mamy już zakontraktowane ponad 76 proc. środków, zaś pod względem płatności, które kształtują się na poziomie blisko 20 proc. jesteśmy na drugim miejscu w porównaniu z innymi państwami korzystającymi z pomocy Mechanizmów Finansowych – podkreśliła E. Bieńkowska.

Minister zaznaczyła również, że widoczne są już efekty projektów realizowanych przy wykorzystaniu tych środków. Szczególnie, że środki idealnie wpasowują się w te obszary, do których ze wsparciem nie docierają fundusze strukturalne. Jak zauważył wiceminister Janusz Mikuła wzorcowo przebiega również współpraca pomiędzy stroną polską a państwami-darczyńcami i Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli. – Należy jeszcze pamiętać, że czas na realizację projektów inwestycyjnych jest do 2011 roku, zaś projektów „miękkich”, z grantów blokowych, do 2012 roku – dodał wiceminister Mikuła.

Sekretarz stanu w norweskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych Elizabeth Walaas zaznaczyła, że Mechanizmy Finansowe przyczyniają się nie tylko do ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego, wsparcia organizacji pozarządowych, czy też ochrony zdrowia, ale również do zacieśnienia współpracy polsko-norweskiej. – Ponad 20 proc. projektów z Mechanizmów Finansowych realizowanych jest w partnerstwie – podkreśliła E. Walaas.

– Dobrą wiadomość stanowi fakt, że rozpoczęły się już rozmowy państw-darczyńców z Komisją Europejską na temat nowego okresu pomocy, po 2009 roku – zaznaczył minister. Polska będzie aktywnie działać w Komisji Europejskiej, by nowy okres programowania rozpoczął się jak najszybciej. – Byłby to dodatkowy, w stosunku do funduszy unijnych, strumień środków do wykorzystania w najbliższych latach – dodał J. Mikuła. Wiceminister Walaas podkreśliła, że strona norweska zamierza kontynuować współpracę z Polską.