Zapowiada usprawnienie organizacji władzy ustawodawczej i uproszczenie systemu prawnego. Sposób na to widzi m.in. w odpartyjnieniu Senatu, tak aby mógł on pełnić w procesie legislacyjnym rolę stabilizującą i korygującą. PO zamierza także dokonać przeglądu systemu prawnego, aby w konsekwencji mniej było aktów wykonawczych do ustaw. Dzięki temu ma wzrosnąć rola prawa miejscowego stanowionego przez sejmiki województw i samorząd lokalny. Jest to także założenie programu decentralizacji, który PO chce przeprowadzić na podstawie nowej umowy społecznej rządu z samorządami.

Główne założenia programowe PO to liczne ułatwienia administracyjne dla podatników w tym głośny już podatek liniowy, czy wprowadzenie grup VAT-owskich umożliwiających wspólne rozliczenie kilku powiązanych ze sobą podmiotów. To też radykalne zmiany na rynku pracy, w tym emerytury pomostowe czy dłuższe, 22-tygodniowe urlopy macierzyńskie. Zmiany szykują się również w przepisach antykorupcyjnych oraz tych dotyczących wymiaru sprawiedliwości.