Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nakłada od 1 stycznia obowiązek zamieszczania na stronie internetowej urzędu gminy informacji o adresach punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Od nowego roku gminy mogą otrzymywać z budżetu państwa nowe środki finansowe – dotacje na remonty lub budowę obiektów sportowych oraz inne inwestycje związane z rozwijaniem sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Pieniądze dla samorządów na te cele rozdzielać będzie minister sportu.

Wszystkie budynki oddane do użytkowania oraz podlegające zbyciu lub wynajmowi powinny posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Tak wynika z przepisów nowelizacji ustawy – Prawo budowlane, która 1 stycznia weszła w życie po trwającym ponad 12 miesięcy vacatio legis. Raz sporządzone świadectwo jest ważne przez 10 lat.