Która z kategorii cieszyła się w tym roku największym powodzeniem?

Przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska” zakończyliśmy 31 stycznia br. Uczestnicy konkursu mogli aplikować o Godło „Teraz Polska” w jednej z czterech kategorii: produkt, usługa, innowacja oraz gmina.

Cieszy nas przede wszystkim niesłabnące zainteresowanie Konkursem „Teraz Polska”. W tym roku zaobserwowaliśmy ok. 20% wzrost ilości zgłoszeń, w porównaniu z rokiem ubiegłym. To dla nas najlepszy dowód, że znak „Teraz Polska” jest nadal wyjątkową formą dla wyróżnienia na rynku prowadzonej działalności. Nie bez znaczenia jest również możliwość skorzystania przez Laureatów Konkursu z pakietu promocyjnego, który oferujemy.

Tradycyjnie już najwięcej zgłoszeń otrzymaliśmy do edycji dla produktów. O przyznanie nagrody w tej kategorii ubiega się niemal 50 firm. Dużym zainteresowaniem cieszy się również edycja dla innowacji. Pomimo, iż firma zgłaszająca się do tej kategorii musi spełnić pewne dodatkowe wymagania (zgłaszany produkt musi być rozwiązaniem nowatorskim na skale światową), co roku obserwujemy wzrost ilości zgłoszeń. Co ciekawe w tej kategorii o znak „Teraz Polska” mogą jednocześnie ubiegać się dwa podmioty – ten który opracował innowacyjną technologię oraz ten, który wdrożył ją w swojej firmie. Za ten swego rodzaju transfer technologii przyznawane są dodatkowe punkty na etapie oceny eksperckiej.

Obecnie trwają oceny eksperckie wszystkich zgłoszeń – na czym one polegają i do kiedy potrwają?

Głównym celem ocen eksperckich jest weryfikacja jakości zgłoszonych do konkursu produktów, usług oraz innowacji. To właśnie jakość jest głównym kryterium oceny w Konkursie „Teraz Polska” i podstawą do uzyskania pozytywnej oceny konkursowej. Ponadto eksperci oceniają walory użytkowe, satysfakcję klienta, poziom reklamacji, dotychczasowe formy promocji oraz sytuację ekonomiczną firmy.

W przypadku samorządów eksperci oceniają efekty zadań realizowanych przez włodarzy miast i gmin. Sprawdzają m.in. rozwój infrastruktury technicznej, efektywność prowadzonej polityki inwestycyjnej, sposób realizacji polityki społecznej oraz wskaźniki ekonomiczne ilustrujące poziom rozwoju ekonomiczno-społecznego. Innymi słowy – starają się wyłonić najlepsze gminy pod względem jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorców.

Oceny eksperckie potrwają do końca marca a ich efektem będzie wyłonienie spośród wszystkich uczestników tegorocznej edycji konkursu, firm i gmin nominowanych do Godła „Teraz Polska”. Nominacja to nic innego jak potwierdzenie, że uczestnik konkursu spełnił wszystkie wymagania konkursu, otrzymał wysoką ocenę ekspercką i zasługuje na przyznanie Godła „Teraz Polska”. Nominowani tworzą grono finalistów konkursu.

Jakie będą kolejne etapy Konkursu?

Po zakończeniu ocen eksperckich i wyborze nominowanych, kolejnym etapem konkursu będzie posiedzenie Kapituły. W jej skład wchodzi 26 osób – przedstawicieli świata nauki, gospodarki, polityki, kultury, mediów. Obradom Kapituły przewodniczy prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk. Kapituła, stanowiąca jury, dokona wyboru – spośród nominowanych – Laureatów tegorocznej edycji Konkursu. Posiedzenie Kapituły jest zaplanowane na 24 kwietnia br. Poprzedzi je wystawa nominowanych produktów, usług, innowacji i gmin. Dzięki niej członkowie Kapituły będą mogli w pełni zapoznać się z walorami najlepszych tegorocznych zgłoszeń. Wystawa odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Każdy z nominowanych uczestników konkursu będzie miał do dyspozycji stoisko, na którym zaprezentuje swoją ofertę oraz będzie mógł porozmawiać z członkami Kapituły. Na tej podstawie oraz korzystając ze sprawozdania ekspertów, prezentującego wyniki ocen oraz wnioski komisji, członkowie Kapituły wybiorą Laureatów konkursu. 

9 czerwca br. w Teatrze Wielkim w Warszawie odbędzie się Gala „Teraz Polska” – czego możemy się spodziewać w tym roku?

Przede wszystkim będzie to, jak co roku, święto polskiej przedsiębiorczości. Najlepsze, najbardziej innowacyjne firmy odbiorą statuetki „Teraz Polska”. Dołączą tym samym do grona ponad 550 firm, które w swojej strategii działania postawiły na jakość i nowoczesność oraz stały się wizytówkami naszej gospodarki.  Nagrodzimy również najlepsze polskie samorządy, które stworzyły atrakcyjne warunki zarówno dla swoich mieszkańców jak i dla rozwoju firm.

Od czterech lat Gala „Teraz Polska” jest również okazją do nagrodzenia osób, które dzięki swojej działalności przyczyniają się do promocji marki Polska na świecie. Przyznawana im statuetka „Wybitnego Polaka” jest wyrazem uhonorowania ich dokonań, dzięki którym nasz kraj jest również pozytywnie postrzegany przez innych.

Planujemy również zaakcentować podczas tegorocznej Gali ważne rocznice, które przypadają w tym roku. Nasza uroczystość odbędzie się 5 dni po obchodach 25-lecia obrad Okrągłego Stołu. W związku z tym nie może zabraknąć nawiązania do wydarzenia, dzięki któremu w dużej mierze, dzisiaj Polska jest krajem nowoczesnym i stabilnym, w którym każdy może realizować własne palny i marzenia.

Ten rok jest wyjątkowym rokiem dla Polski, obfituje w wiele ważnych rocznic. Jak w perspektywie ponad dwudziestu lat zmienił się Konkurs – czy dziś firmy zgłaszają zupełnie inne produkty i usługi niż dawniej?   

Oczywiście, tak samo jak przez minionych 25 lat zmienił się nasz kraj, tak samo zmienił się Konkurs „Teraz Polska”. Do pierwszej edycji, ogłoszonej w 1992 roku były przyjmowane wyłącznie produkty. Z czasem formuła konkursu została poszerzona o nowe kategorie. Najpierw do rywalizacji o znak „Teraz Polska” mogły stanąć usługi, później innowacje i samorządy.

Wśród pierwszych laureatów konkursu znalazły się m.in. takie produkty jak „Torcik Wedlowski”, piwo „Żywiec”, kiełbasa „Krakowska sucha”, odkurzacz „Zelmer-Meteor”. Cześć z nich nadal jest na rynku, część została zastąpiona produktami nowocześniejszymi. I jeżeli miałbym porównać zgłoszenia sprzed 10-15 lat do tych obecnych, to powiedziałbym, że przede wszystkim mamy dużo więcej produktów i usług nowoczesnych, które niczym nie ustępują ich zagranicznym odpowiednikom. Również poziom rywalizacji pomiędzy uczestnikami jest dużo bardziej zacięty i wyrównany. W pierwszych latach konkursu ok. 50% firm nie było w stanie otrzymać pozytywnej oceny eksperckiej. Teraz ten odsetek jest na poziomie niecałych 10%, w związku z czym, przed Kapitułą stoi naprawdę trudne zadanie wyboru tych najlepszych zgłoszeń.