W sobotę weszło w życie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów dające podstawy prawne i organizacyjne do działania zintegrowanego systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Jest to rozwiązanie nowe w polskiej administracji. Centrum będzie się jednak opierać na dotychczasowych strukturach: straży pożarnej i obronnie cywilnej, a także na wojsku.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie państwową jednostką budżetową podległą premierowi. Będzie kierowane przez dyrektora powołanego przez premiera.

Pierwszym etapem pracy Centrum Bezpieczeństwa, które podlegać będzie Radzie Ministrów, jest ustalenie katalogu zagrożeń. Będzie on tworzony na podstawie danych uzyskanych we wszystkich możliwych ośrodków kryzysowych, które funkcjonują w ramach administracji publicznej. Informacje strategiczne będą pozyskiwać także z NATO i z Komisji Europejskiej. Następnie Centrum uruchomi procedury zarządzania kryzysowego na poziomie krajowym i wszelkie sygnały o niebezpieczeństwie będzie sprawdzać i reagować. Planuje też zorganizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania.

Podstawowa jednostka w tym systemie będzie znajdować się w gminie, a następnie w starostwie i w województwie.

Podstawa prawna

• Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 10 lipca 2008 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (Dz.U. z 2008 r. nr 128, poz. 821).

• Art. 10 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. nr 83, poz. 590).