Eurourzędnicy zgodzili się na wprowadzenie zapisu, który wypracował resort rozwoju regionalnego – mówi „GP” osoba zbliżona do negocjacji.

Zakłada on, że do momentu wyznaczenia wszystkich obszarów w ramach programu Natura 2000 na terenach pretendujących do ochrony (zgłoszonych przez organizacje ekologiczne w ramach tzw. shadow list) wydatki ponoszone podczas inwestycji nie będą refundowane z funduszy unijnych. To duży sukces, bo alternatywą był zakaz prowadzenia jakichkolwiek inwestycji. Zakończenie prac nad ostatecznym kształtem sieci Natura 2000 w Polsce należy się spodziewać w połowie 2008 roku.