Mniej niż 30 dni pozostało organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne na dostosowanie swoich stron internetowych do standardu WCAG 2.0. Rozporządzenie Rady Ministrów mówi o dostosowaniu stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykluczonych cyfrowo w oparciu o międzynarodowy standard WCAG 2.0.

Zdjęcie 03 na licencji CC

Na kwestię dostosowania stron www do potrzeb osób niepełnosprawnych należy spojrzeć nie tylko jak na obowiązek wynikający z przepisów prawa. Nie da się ukryć, iż jest kolejnym zadaniem do spełniania, niemniej warto potraktować tą kwestię również w kategoriach korzyści – gdyż taką niewątpliwie jest. Wdrożenie standardu zapewnia, iż strona staje się w pełni dostępna dla wszystkich użytkowników, w tym niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Ideą dostępności stron internetowych, o których mowa w rozporządzeniu, jest publikowanie zasobów w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania. Aspekt ten obejmuje zarówno techniczną budowę strony, ale także publikowane na niej treści.

Jak szybko i bez użycia specjalnych narzędzi sprawdzić czy strona jest dostępna?

Najprościej spróbować poruszać się po stronie nie używając myszki, a obsługując stronę jedynie za pomocą klawiatury – tak strony obsługują osoby z niepełnosprawnością ruchową. Innym sposobem jest próba powiększenia na stronie czcionki z użyciem funkcjonalności klawiszy “ctrl +/ctrl -„, niezbędna w przypadku osób niedowidzących i starszych. A co z wyszukiwarką na stronie, opisami alternatywnymi grafiki i napisami przy plikach video? Te elementy są jednymi z wielu, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym, ale również starszym czy słabiej wykształconym, pełny dostęp do informacji zawartych na stronach podmiotów publicznych, a które staną się ostatniego maja 2015 r. obowiązkowe.

“Czynności zmierzające do poprawy dostępności stron publicznych to niezbędny krok, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnościami będą mogły w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym, którego wszyscy jesteśmy obecnie częścią” – mówi Sylwia Mazurek z projektu otworzstrone.pl Fundacji Media 3.0. “Strony dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych to odpowiedź na realne potrzeby ludzi, przed którymi wciąż stoi bariera w pełnym dostępie do zasobów internetu.”- dodaje.

O dostępności stron publicznych warto mówić coraz więcej. I nie tylko w kontekście wymogu prawa, ale i realnych korzyści zarówno dla właściciela, jak i użytkownika strony. Właściwy kontrast, powiększanie czcionek to dosłownie pierwsze kroki w tym działaniu.

Temat dostosowywania stron internetowych do wymogów standardu kompleksowo pojęła Fundacja Media 3.0. W projekcie otworzstrone.pl specjaliści z fundacji dostosowują do wymaganych przepisów strony organizacji pozarządowych, które wciąż do projektu mogą się zgłaszać. Mogą również liczyć na dofinansowanie koszów dostosowania strony wynoszące w przypadku organizacji pozarządowych od 30 do 60%.