6 maja 2008 r. Centrum Promocji Informatyki organizuje seminarium „Zarządzanie służbami IT w administracji rządowej, urzędach naczelnych i centralnych: strategia, architektura korporacyjna, outsourcing”. Jego myślą przewodnią jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie „jak efektywnie zarządzać IT w jednostkach publicznych”. Wiadomo przecież, że o ile na poziomie stosowanych rozwiązań technologicznych nie ma praktycznie różnic pomiędzy firmami jak i sektorem publicznym, to występują on na poziomie zarządczym. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki funkcjonowania administracji publicznej.

Seminarium adresowane jest do pracowników departamentów, wydziałów i biur odpowiedzialnych za informatyzację w jednostkach administracji rządowej, a także w urzędach naczelnych i centralnych.

PROGRAM >>>

INFORMACJE ORGANIZACYJNE >>>

Biuro Organizacyjne:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
Tel. (022) 870 69 10 (78), fax (022) 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl