Według Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej zespół będzie otwarty na propozycje spoza ministerstwa. W resorcie już wcześniej rozpoczęły się prace nad konkretnymi rozwiązaniami, propozycje zostaną skonfrontowane z opiniami przedstawicieli firm oraz samorządów. Pierwszych ułatwień można spodziewać się już we wrześniu.

Bieńkowska dodaje, że do zadań zespołu będzie należało przede wszystkim wypracowanie jednolitych wymogów formalnych w regionalnych programach operacyjnych. Kolejnym punktem powinny być jednolite zasady informowania o wymogach przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko.