Nowocześni z Urzędu to w pełnym tego słowa znaczeniu konferencja nowatorska. Nietypowo jak dla imprez przeznaczonych dla urzędników, w tematyce dominują tzw. „miękkie” zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, planowaniem strategicznym i zarządzaniem.

Celem konferencji NOWOCZEŚNI Z URZĘDU jest promocja stałego podnoszenia sprawności i profesjonalizmu działania administracji centralnej i samorządowej. Konferencja skierowana jest do urzędników nastawionych na doskonalenie zarządzania i rozwój kadr.

Zapraszamy wszytskich, którzy nie boją sie zmian i chcą aby ich urząd działał coraz sprawniej!

Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ >>>