Zgodnie z ogłoszonym w środę postanowieniem marszałka, wybory głowy państwa odbędą się 20 czerwca. Znacznie wcześniej należy jednak m.in. powołać komisje wyborcze, które przeprowadzą głosowanie i przygotować spisy wyborców. Tymi obowiązkami zajmą się gminy w ramach zadań zleconych przez administrację rządową.Z kalendarza przygotowanego przy współpracy z Państwową Komisją Wyborczą wynika, że najpóźniej 16 maja gminy powinny podać do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.Do 28 maja pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą zgłaszać w urzędach gmin kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, a samo powołanie obwodowych komisji wyborczych powinno nastąpić do 6 czerwca.