Jak czytamy w sobotnim wydaniu Gazety Prawnej absolwenci szkół wyższych czy szkół średnich mogą ubiegać się o pracę w ministerstwach lub innych urzędach. Obecnie najwięcej ofert jest kierowanych do osób z wykształceniem prawniczym, ekonomicznym lub administracyjnym. W biuletynie kancelarii premiera czy ministerstw bywają też jednak ogłoszenia, gdzie jest wymagane inne wykształcenie, a zdarzają się oferty dla osób z niedużym doświadczeniem. Dlatego warto śledzić te ogłoszenia.

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i cieszy się nieposzlakowaną opinią – przypomina dziennik. Tak samo jak w samorządach o pracę na niektórych stanowiskach w administracji państwowej mogą też ubiegać się cudzoziemcy. Mogą nimi być obywatele UE oraz innych państw, którzy mają pozwolenie na zatrudnienie w Polsce. Dostęp do pracy mają oni bardzo ograniczony, bo nie mogą zajmować stanowisk urzędniczych bezpośrednio lub nawet pośrednio związanych z wykonywaniem władzy publicznej oraz generalnych interesów państwa.